ครงการส่งเสริมวิถีการผลิตเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์​

Details

FontNews

         วันที่​ 29 เมษายน 2565 ดร.​ประพิศ​ วองเทียม​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร​ เขตที่​ 4​ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ โดยนายวีระพล​ พิพัฒน์​ ให้ความอนุเคราะห์​เป็นวิทยากรบรรยาย​ ให้แก่บุคลากร​เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี​ ภายใต้โครงการส่งเสริมวิถีการผลิตเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์​ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตทางการเกษตร​ โดยมีหัวข้อบรรยาย​ เรื่อง​ ระเบียบและข้อควรรู้ในการใช้ชีวภัณ​ฑ์ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย​ พ.ศ.2535​ ณ การไฟฟ้าฝ๋ายผลิตแห่งประเทศไทย​ เขื่อนสิรินธร​ อ.สิรินธร​ จ.อุบลราชธานี​ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม​ จำนวน​ 25 คน​

265905  265906 
 265927 265935 
 265941 1443197 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.