โครงการ​คลินิก​เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์​ ครั้งที่ 3 ประจำปี​ 2565​ จังหวัด​อุบลราชธานี

Details

FontNews

       วันที่​ 13 มิถุนายน​ 2565 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล​ราชธานี​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​โครงการ​คลินิก​เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จ​พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร​ ครั้งที่ 3 ประจำปี​ 2565 ณ บริเวณ​หอประชุม​ที่ว่าการอำเภอ​น้ำยืน อำเภอ​น้ำยืน​ จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ในการนี้​ นางสาว​ฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการ​สำนัก​วิ​จัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4 มอบหมาย​ให้ นายกิติพร เจริญ​สุข ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​ควบคุม​ตามพระราชบัญญัติ​ นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุม​ตามพระราชบัญญัติ​ กลุ่มวิชาการ กลุ่ม​ประสานและบริหารนโบาย กลุ่ม​ถ่ายทอดเทคโนโลยี​ และกลุ่มจัดการพื้นที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ​คลินิก​พืช ร่วมกับนิทรรศการ​อื่นๆจากหน่วยงานราชการ​ และภาคเอกชน โดย​มีเกษตรกร​เข้ารับการให้บริการจำนวนมาก

1082014 1082015
1082016 1082017
1082018 1082019
1082020 1082021
1082022 1082023
1082024 1082025
1082026
1082027
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.