การฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินการทำข้อมูลและการนำเสนอรายงานการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช

Details

FontNews

       วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4มอบหมายให้นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธาน   ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินการทำข้อมูลและการนำเสนอรายงานการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผู้เข้าอบรมจำนวน 42 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

561589 LINE ALBUM 2962022 ๒๒๐๖๓๐ 0
561664 561665
LINE ALBUM 2962022 ๒๒๐๖๓๐ 3 LINE ALBUM 2962022 ๒๒๐๖๓๐ 4
LINE ALBUM 2962022 ๒๒๐๖๓๐ 5
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.