ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

      วันที่ 5 ก.ค 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 20 คน

0939E77D-FE65-46ED-9EEB-EFF5C6C8B4C9 C0994A30-53D4-4F07-86A9-D98AEB5C14AD
B2475176-00A3-497B-A293-3A147FE2410B
E928127B-8755-4DFA-A427-B80CF572ED63

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.