สวพ.4 ร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้นางสาวมัตติกา ทองรส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีประชาชนร่วมงานประมาณ 300 คน

56138
56139 56140
56141 56142
56143 56144
56145 56146
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.