สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Details

FontNews

         วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกรมฯ กราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง ถั่วลิสงพันธุ์ “ขอนแก่น 6” ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ เมล็ดโต น้ำหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 82.8 กรัม ผิวฝักขาวลายเส้นตื้น ทำให้ล้างทำความสะอาดง่าย ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคยอดไหม้ โรคราสนิมและใบจุดสีดำ สามารถปลูกได้ดีทั่วไปในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดี กรมวิชาการเกษตร โดย ศวพ.อุดรธานี ศวพ.มหาสารคาม และศวพ.สกลนคร ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรสมาชิกศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 3 ตัน เพื่อใช้ปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ในพื้นที่กว่า 35 ไร่ ในการนี้ นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.4 มอบหมายให้นายบุญชู สายธนู ผอ.กปบ. ร่วมรับเสด็จฯ ด้วย

  74499
  74489  74480
 74481
  74482
74500
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.