รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงาน ณ ด่านตรวจพืชช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

Details

FontNews

    วันที่ 8 กันยายน 2565 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงาน ณ ด่านตรวจพืชช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี โดยมี นายเฉลียว ผาบุญ หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องเม็ก และ นายสมหวัง ประเสริฐโส ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ สวพ.4 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยด่านตรวจพืชช่องเม็กได้รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมนี้ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ให้เคร่งครัด เรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกฏหมายที่กรมวิชาการเกษตร กำกับดูแล พร้อมนี้ให้พัฒนาพื้นที่บริเวณที่สำนักงานของด่านตรวจพืชช่องเม็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุก โดยให้บูรณาการทำงานกันกับกลุ่มจัดการพื้นที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

85359
241292 241295
241294 S  12615698
241286

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.