เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

Details

FontNews

         วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี  นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของสำนักฯ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ณ หน้าเสาธงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

98782
98781 98784
98785
 98788  98786
  98787
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.