กรมวิชาการเกษตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ "โนรู" ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

Details

FontNews

    วันที่ 29 กันยายน 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.4 นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ ผอ.ศวร.อุบลราชธานี และ นายเฉลียว ผาบุญ หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องเม็ก พร้อมบุคลากรในสังกัด รวมน้ำใจจัดถุงยังชีพลงพื้นที่มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โนรู" จำนวน 80 ชุด สำหรับ 80 ครัวเรือน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไร่ใต้ บ้านไร่กลาง และบ้านไร่โดม ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มริมลำน้ำลำโดมใหญ่

100320
100321 100322
100323 100324
100325 100326
100327 100328
100329 100330
100331 100332
100333 100334
100335 100336
100338 100339
100337

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.