อบรม หลักสูตร ผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้สนใจ ณ หมู่บ้านโนนจิก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบล​ราชธานี​

Details

FontNews

       วันที่​ 6 ตุลาคม​ 2565​ นางสาวฉันทนา  คงนคร​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร​ เขตที่​ 4​ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ โดยนายกิติพร​ เจริญสุข​ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตาม​พระราช​บัญญัติ​ ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งข้อกฎหมาย และบริการจัดอบรม หลักสูตร ผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายไกลโฟเซต ให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการวิจัย "การประเมินความยั่งยืนโดยตลอดวัฏจักรชีวิต  และการยกระดับสู่มาตรฐานการปลูกข้าวยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยที่ยั่งยืน" ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หมู่บ้านโนนจิก หมู่ 8 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบล​ราชธานี​ โดยมีผู้ผ่านการอบรมและเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้งสิ้น จำนวน 50 ราย ในการนี้ กคบ. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ยังได้ติดตั้งสื่อการประชาสัมพันธ์​แอพพลิเคชัน "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร" ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อนำองค์​ความรู้​ที่ได้ไปใช้ประโยชน์​ในการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรต่อไป

1775879 1775878
1774288 1775881
1775882 1775883
1775884 1775887
87675 87676
87677 87678
1775885 1775886
1774290

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.