ขับเคลื่อนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ในโอกาส 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

Details

FontNews

    วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.4 เป็นประธานการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ที่มีกำหนดจัดงานวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

108290
108286 108288
108289 108287
108285
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.