การฝึกอบรม​เกษตรกรใน​โครงการศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​สินค้า​เกษตร​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566 จังหวัด​อุบล​ราชธานี

Details

FontNewss

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์​ 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้  นางวราภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาว​มัตติกา ทองรส  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ​ จัดฝึกอบรม​เกษตรกรใน​โครงการศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​สินค้า​เกษตร​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566 หลัก​สูตร​ การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​สมุนไพร​ให้​ได้​มาตรฐาน รุ่น​ที่​ 1 จำนวน​ 20 ราย ณ ​ศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​สินค้า​เกษตร​ (เครือข่าย)​ ตำบล​กุดยาลวน อำเภอ​ตระการพืชผล​ จังหวัดอุบลราชธานี

1345011  1345014 
 1345006 1345007 
 1345010 1345008 
 1345009  1345005
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.