การฝึกอบรม​เกษตรกรใน​โครงการศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​สินค้า​เกษตร​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566 จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ รุ่นที่ 2

Details

FontNews

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์​ 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้  นางวราภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาว​มัตติกา ทองรส  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ​ จัดฝึกอบรม​เกษตรกรใน​โครงการศูนย์​เรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​สินค้า​เกษตร​ ประจำปี​งบประมาณ​ 2566 หลัก​สูตร​ การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​สมุนไพร​ให้​ได้​มาตรฐาน รุ่น​ที่​ 2 จำนวน​ 25 ราย ณ ​อาคาร​เอนกประสงค์​ สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ตาลสุม​ อำเภอ​ตาลสุม​ จังหวัดอุบลราชธานี

1346077
1345959 1346078
1346079 1346081
1346083 1346084
1346085 1346086
1346087 1346088
1346089 1346080
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.