ร่วมประชุมทบทวนข้อมูลรายงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมทบทวนข้อมูลรายงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมยางนา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การจัดทำรายงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

S  5922829  S  5922825
 S  5922830 S  5922834 
 S  5922833  S  5922832
  S  5922828

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.