ติดตามแปลงเกษตรกร​ผู้ผลิต​องุ่น ในพื้นที่​จังหวัด​อุบลราชธานี

Details

FontNews

นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และ นางโสภิตา สมคิด รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) นำคณะนักวิจัย​ฯ และเจ้าหน้าที่​ สวพ.4 เข้า​ศึกษา​ดูงาน​และ​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​การผลิต​องุ่นด้วยเทคโนโลยี​จากประเทศเกาหลี ณ สวนองุ่น​ ฮัน ลี ตั้งอยู่บ้านหนองกินเพลใต้ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย​มี​ น.ส.เด่นภา ถาวรสาย เจ้าของบ้านสวนองุ่นฮัน ลี​ ให้การต้อนรับ ​ในโอกาส​นี้ได้ให้คำแนะนำเรื่องการผลิตตามมาตรฐาน GAP และการใช้ชีวภัณฑ์​และปุ๋ยชีวภาพ​ทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิต ทั้งนี้ได้มอบชีวภัณฑ์​และปุ๋ยชีวภาพ​กรมวิชา​การเกษตร​เพื่อนำไปใช้ในการผลิต​อีกด้วย 

1373271
1373270 1373272
1373273 1373274
1373278
1373275 1373280
1373279 1373281
1373269
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.