รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

Details

DSC 0206

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร. วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยมีนายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นำคณะกรรมการบริหาร สวพ.4 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึก

DSC 0269

DSC 0245

DSC 0211

DSC 0219

DSC 0229

DSC 0213

DSC 0222

DSC 0225

DSC 0227

DSC 0235

DSC 0233

DSC 0238

DSC 0241

DSC 0285

DSC 0309

DSC 0290

DSC 0304

DSC 0314

DSC 0328

DSC 0330

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.