การอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ครั้ง​ที่ 2/2566

รายละเอียด

S  22233092

 วันที่​ 6 สิงหาคม 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร​ เขตที่​ 4​ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ โดยนายวีระพล​ พิพัฒน์​ และนายศริ ฟุ้งสุข ร่วม​เป็นวิทยากรบรรยาย​ ในหัวข้อ โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) และมาตรการควบคุม การตรวจร้าน กำกับ ดูแล วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย และพันธุ์พืช ให้แก่ผู้ประกอบการ ในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น​ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ครั้งที่ 2 ปี 2566​ จัดโดย คณะ​เกษตรศาสตร์​ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอ​วารินชำราบ จังหวัด​อุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการอบรม​ จำนวน​ 260 คน​

117855 0

117437 0

117440 0

117443 0

117444 0

117850 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.