การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช​ ครั้งที่ 9/2566

Details

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 24

 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2566 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชร่วมกับคณะกรรมการ​ ครั้งที่ 9/2566 ณ  ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  4 อุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์​ zoom meeting โดย​มีแปลงเกษตรกร​ขอรับการรับรองมาตรฐาน​ GAP จำนวน​ 872 แปลง มาตรฐาน​อินทรีย์​ จำนวน​ 158 แปลง

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 1

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 2

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 3

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 4

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 5

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 6

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 7

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 8

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 9

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 10

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 11

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 12

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 13

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 14

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 16

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 17

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 18

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 19

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 20

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 21

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 22

LINE ALBUM ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฯ29-30 สค.66 ๒๓๐๘๓๑ 23

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.