การประชุมรายงาน​ผลการดำเนินงาน​ ประจำปี​ 2566 และ​นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​เด่นของ​หน่วยงาน​ ประจำ​ปี 2565 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

1590138 0

            วันที่ 26-27 กันยายน​ 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานในการประชุมรายงาน​ผลการดำเนินงาน​  ประจำปี​ 2566 และ​นำเสนอ​ผลงาน​วิจัย​เด่นของ​หน่วยงาน​ ประจำ​ปี 2565 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  โด​ยมีผู้บริหาร​และ​นักวิจัย​ของหน่วยงาน​เข้าร่วม​การประชุม​

1590139 0

1590140 0

1590141 0

1590142 0

1590143 0

1590144 0

1590145 0

1590146 0

1590147 0

1590148 0

1590149 0

1590150 0

1590151 0

1590152 0

1590153 0

1590154 0

1590155 0

1590156 0

1590157 0

1590158 0

1590159 0

1590160 0

1590161 0

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.