ประชุมคณะทำงานกำหนดชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ทุเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566

Details

S  17760325

       วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดชื่อที่เป็นอัตลักษณ์ทุเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุม

S  17760327

S  17760324

S  17760326

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.