รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Details

S 93708316

        วันที่ 30 กันยายน 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4   นำคณะผู้บริหาร สวพ.4 เข้าร่วมลงพื้นที่กับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง และ ศูนย์อพยพชุมชนบ่อบำบัด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

S 93708310

S 93708311

S 93708312

S 93708318

S 93634564

S 93650952

1592891

S 93708296

1592905

S 93634567

S 93634572

S 93708301

S 93708307

S 93708308

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.