สวพ.4 จับมือพันธมิตรป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย ตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ตามแนวชายแดน

รายละเอียด

398700355 122122343558064572 1795132742621137082 n

     วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  มอบหมายให้นายอิทธิพล บ้งพรม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ศวพ.สุรินทร์เข้าตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรซื้อไปแล้วไม่ได้คุณภาพ และได้ร่วมกับด่านตรวจพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องจอม นางจันทร์เพ็ญ คูณดี หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องสะงำ นายเฉลียว ผาบุญ หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องเม็ก เพื่อร่วมตรวจพื้นที่ติดด่านชายแดนเพื่อป้องปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย แบบบูรณาการตามแนวนโยบายของกรมวิชาการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปฏิบัติงาน สร้างการรับรู้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน ประกอบด้วย กองกำลังสุรนารี ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก กองร้อยทหารพราน 2301 ภูมดง่ามช่องเม็ก ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227

399190085 122122342904064572 6102587231085867446 n

396723310 122122343408064572 5214698188196295841 n

397887290 122122343504064572 620123007222588331 n

398393560 122122343282064572 1113072133327147171 n

398576734 122122342772064572 5359207096724581839 n

398647249 122122343540064572 1578170700382512767 n

398748332 122122343102064572 3580984020654644502 n

398809369 122122342832064572 4873341131442338591 n

398839214 122122343462064572 1485116365807199344 n

398946881 122122342604064572 7921203620387187337 n

399115084 122122342700064572 6048366563017700255 n

399125244 122122343216064572 6639795105351507533 n

399273080 122122343522064572 853729871107653416 n

399388052 122122343570064572 6813082559795679992 n

399465902 122122342652064572 8283206482281144452 n

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.