พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2566 จังหวัด​อุบล​ราชธานี​

Details

8542 0

               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4 มอบหมายให้​ นายจิตติชัย ใหญ่ผา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ สวพ.4 ​เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะวันพระบิดาแห่งฝนหลวงพร้อม​ตัวแทนหน่วยงานราชการ​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

8541 0

8540 0

8555 0

8553 0

8554 0

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.