ติดตามผล​งานวิจัยการใข้​ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม​ จังหวัด​อุบล​ราชธานี​

Details

428616529 418690410668966 3307254288943762785 n

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​ เขต​ที่​ 4 มอบหมายให้​นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ และนางสาว​วลีรัตน์ วรกาญจนบุญ นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​ นำนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ติดตาม​ผลการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม​ ของเกษตรกร​ต้นแบบ และเครือข่าย​ขยาย​ผลงานวิจัย​การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 สภาพนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน                                         โครงการ ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านข่าโคม ตำบลปะอาว อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​อุบล​ราชธานี

428613658 418690437335630 6427413104514464715 n

428615343 418690517335622 2018211702024202097 n

428623308 418690490668958 5058465574868979824 n

428607760 418690467335627 6971211259220686828 n

428607996 418690630668944 2724199232061990596 n

428611802 418690547335619 7794479789031712536 n

428605414 418690570668950 6419972703812582952 n

428606284 418690604002280 5718340898767223851 n

428609728 418690660668941 1363007023142851586 n

428612493 418690700668937 7527172890834705279 n

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.