สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ปฏิบัติการภารกิจสายข่าวปราบปราม วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ผิดกฏหมาย

Details

428612500 418765570661450 6503470466507362477 n

          21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อุบลราชธานี กรมวิชาการเกษตร โดยนายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 นายอิทธิพล บ้งพรม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ นายวีระพล พิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิเศษศักดิ์ สัตยากุล นักวิชาการเกษตรนายชัยยศ สะท้านอาจ นิติกร นายวีระชน นนทะไสย เจ้าพนักงานการเกษตร นายธนพล สระบัวคำ เจ้าพนักงานการเกษตร นายวิษณุ รสปุ้ง พนักงานประจำสำนักงาน เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายศิวกร เกลียวศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาววรางคณา ไชยวัฒน์ นักวิชาการเกษตร นายกิตติภูมิ ไชยวัฒน์ เจ้าหน้าที่การเกษตร สิบเอกทศรัสมิ์ เจริญวัติถนนนท์ พนักงานประจำสำนักงานโดยการบูรณาการร่วมเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (กก.๒   บก.ปคบ.) โดย พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.๒ บก.ปคบ.,พ.ต.ต.เสน่ห์ ใหม่พุ่ม สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปคบ.,ด.ต.สุทธิรักษ์ โคช่วย,ด.ต.สายัณห์ นายะคุปต์,ด.ต.เดชวิชญ์ ศรีละโคตร,ด.ต.พรเทพ สังขาระ,ด.ต.อนันต์ ม้านสะอาด นำหมายค้นของศาลจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 20/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมาตรวจค้น บริษัท     ย่งล้งกิจเกษตร จำกัด เลขที่ 1492/69-70 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษและหมายค้นของศาลจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 21/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อมาตรวจค้นโกดังเก็บสินค้า บริษัท ย่งล้งกิจเกษตร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 144-145 ม.10 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งจากสายลับไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งว่ามีการนำผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง ชื่อการค้า ซีบราดอน ชื่อสามัญ คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๔ มาจำหน่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕35

ผลการตรวจค้นพบ

1.ผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง ชื่อการค้า ซีบราดอน ชื่อสามัญ คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 493-2557 ตราม้าลาย-ใบไม้ ปริมาณสุทธิ 100 มิลลิลิตร จำนวน 97 ขวด

2.ผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง ชื่อการค้า ซิลเทค ชื่อสามัญ คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 760-2557 ปริมาณสุทธิ 500 มิลลิลิตร พบในอาคารชั้น 2 จำนวน 120 ขวด พบในอาคารชั้น 3 จำนวน 14 ขวด รวมจำนวน 134 ขวด พบในอาคารชั้น 2

3.ผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง ชื่อการค้า ซิลเทค ชื่อสามัญ คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 2806/2544 ปริมาณสุทธิ 500 มิลลิลิตร จำนวน 156 ขวด พบในอาคารชั้น 2

4.ผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง ชื่อการค้า ไมโครดริน พลัส 505 ชื่อสามัญ คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 640/2547 ปริมาณสุทธิ 500 มิลลิลิตร จำนวน 9 ขวด พบในอาคารชั้น 3

5.ผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพทางใบ ชื่อการค้า สารจับใบ บรรจุในแกลลอนพลาสติก สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จำนวน 9 แกลลอน พบในอาคารชั้น 2

6.ผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง ชื่อการค้า ซิลเทค ชื่อสามัญ คลอร์ไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 760-2557 ปริมาณสุทธิ 500 มิลลิลิตร จำนวน 320 ขวด

7.ผลิตภัณฑ์สารกำจัดวัชพืช วัตถุอันตรายกำจัดการใช้ ชื่อการค้า ไกลโฟเซต 48 ตราม้าลาย-ใบไม้ ชื่อสามัญ ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ 164-2566 ขนาดบรรจุ 4 ลิตร จำนวน 6,000 แกลลอน โดยใช้โกดังเป็นสถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่ตรวจพบตามรายการที่ 6,7 ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบตามรายการที่   1-6 ต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายที่มีไว้เป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เจ้าพนักงานชุดดังกล่าวจึงได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบไปเก็บรักษาไว้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อัน   เนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษเจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ต่อไป โดยมูลค่าของกลางทั้งหมดราคาประมาณ 2,520,000 บาท ทั้งนี้ นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้านภารกิจสายข่าวเกี่ยวกับการปราบปราบผู้กระทำความผิดด้านสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) และแนวทางการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4       ได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการข่าวด้านการปราบปรามสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ผิดกฏหมาย โดยสร้างทีมงานสายข่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่ สวพ.4 โดยให้แจ้งเบาะแสมายัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยตรงเพื่อประเมินการปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติ การปฏิบัติงานข้างต้นเป็นที่น่าพอใจและประสบความสำเร็จเบื้องต้นในการทดสอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกัน   ผู้แจ้งเบาะแสข่าว การเข้าดำเนินการปฏิบัติการโต้ตอบเพื่อป้องกันการไหวตัวของผู้กระทำความผิด ทั้งนี้จะได้ขยายผลระบบการทำงานสายข่าวของหน่วยงานให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

428604505 418765700661437 7294590333160922942 n

428604593 418765597328114 579887854260808202 n

428606238 418765657328108 6316322788620971212 n

428606338 418765787328095 8997973792865086875 n

428607446 418765623994778 2259346786296935118 n

428607942 418765733994767 7534799152172322730 n

428610670 418765853994755 4169959366031543356 n

428611982 418766027328071 93602341837895633 n

428612535 418765967328077 3423791122737124638 n

428612577 418765820661425 3010265614551393503 n

428615390 418765897328084 5955696505542037759 n

428615628 418765923994748 5967577661661043127 n

428621508 418765997328074 4758379543318643540 n

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.