บรรยากาศ​ใน​ส่วนนิทรรศการ​ของกรมวิชา​การเกษตร​ ภายใน​งานเกษตร​อีสาน​ใต้ วันที่​ 21 กุมภาพันธ์​ 2567​

Details

428621618 418775063993834 2952554855030848812 n

         งานเกษตรอีสานใต้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรแม่นยำ สู่เกษตรไทยมูลค่าสูง” ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ การสาธิตความรู้ด้านการเกษตร การจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ในส่วนจัดแสดงกรมวิชาการเกษตรประกอบด้วย นิทรรศการชีวภัณฑ์ งานวิจัยการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมโครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล นิทรรศการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ Q Shop การแสดงนิทรรศการการขอรับรอง GAP พืชอินทรีย์ การส่งออกสินค้าไปสาธารณรัฐประชาชนจีน การนำเข้าส่งออกพืชและปัจจัยการผลิตผ่านด่านตรวจพืช นิทรรศการพืชไร่ พืชสวนได้นำเมล็ดพันธุ์ผักและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอมแดงศรีสะเกษ การแจกจ่าย​ชีวภัณฑ์​ ปุ๋ย​ชีวภาพ​ กล้า​พันธุ์​ผัก การจำหน่ายผลผลิต และการแปรรูปกาแฟ รวมทั้งนิทรรศการและการสาธิตด้านการเกษตรตลอดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก​เกษตรกร​และ​ประชาชน​ทั่วไป​ผู้เข้าชมงานตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะ​กิจกรรม​สาธิต​ในวันนี้ ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์​ดินอย่างง่าย โดยนางสุภา​พร​ บ้งพรม นักวิทยาศาสตร์​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ และ​นางสุพัตรา รงฤทธิ์​ นักวิทยาศาสตร์​ชำนาญ​การ​พิเศษ​ และ​คณะ​กลุ่ม​พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต และการผลิตและการนำชีวภัณฑ์​ไปใช้ประโยชน์​ โดยนางสาว​มัตติกา ทอง​รส​ นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ​ และ​คณะ​นักวิจัย​กลุ่ม​วิชาการ​ โดยมีเกษตรกร​ นักเรียน​นักศึกษา​ และ​ประชาชน​ทั่วไป​ให้​ความสนใจ​เข้าร่วม​กิจกรรม​อย่างเนืองแน่น

392882432 418775510660456 3952035284869621434 n

428602571 418775537327120 614977129103010946 n

428605444 418775127327161 1812342047598279518 n

428605498 418775653993775 114834399831913653 n

428605676 418775210660486 3085318879152176546 n

428607117 418775240660483 6548147691234079817 n

428607352 418775683993772 8360634249325416785 n

428608101 418775337327140 2939782589444803861 n

428608264 418775750660432 9205302598328892176 n

428609300 418775877327086 6688514333540250702 n

428610043 418775790660428 4813542025801819278 n

428610059 418775560660451 8037287435790541613 n

428610080 418775300660477 5336665550662386456 n

428610765 418775850660422 5077119879389775971 n

428611270 418775720660435 2431557753825934993 n

428611309 418775453993795 3498437772257687672 n

428611480 418775377327136 7995060271435751937 n

428614927 418775273993813 8981115228990785912 n

428614941 418775583993782 7189094863528216697 n

428617996 418775483993792 1902136353636451675 n

428619478 418775617327112 4668276850943990718 n

428621084 418775817327092 5246767325686638385 n

428621530 418775150660492 5619670660210420236 n

428623659 418775410660466 2892400869274073672 n

428624183 418775097327164 6737675667434010238 n

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.