ศวพ.โนนสูง ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

Details

20140225193731

     ศวพ.นครราชสีมา และ ศวพ.โนนสูง  ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

20140225193731 20140225203851
20140225203904 20140225203918
20140225203930 20140225203942
20140225203958 20140225204011
20140225204023 20140225204037
20140225204052 20140225204105
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.