อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Details

1

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขยายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.พ. 57 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 11 ก.พ. 57 เป็นการอบรมฯ ให้กับรายเก่า จำนวน 208 ราย และวันที่ 12 - 13 ก.พ. 57 เป็นการอบรมให้รายใหม่ จำนวน 345 ราย โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา แทน ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีนางทิตติยา ธานี ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.