จัดฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย

Details

1

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 381 ราย ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2557 ณ. โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร.อุดม  คำชา ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าของผํู้ประกอบการร้านค้า Q.Shop ในครั้งนี้ด้วย มีนายธนวัฒน์  เสนเผือก ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน

1 2
3 4
5 7
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.