อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

Details

1

สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรในเขตภาคอีสานตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าอบรม(รายเก่า) จำนวน 91 ราย และ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าอบรม(รายใหม่) จำนวน 402 ราย ณ ห้องประชุมโรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดย ดร.อุดม  คำชา ผอ.สวพ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มี นางทิตติยา  ธานี ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.4 กล่าวรายงาน

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.