งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

Details

1.1

     สวพ.4 ร่วมจัดงานนิทรรศการและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

 1.1 1.2 
1.3  1.4 
1.5  1.6 
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.