งานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน

Details

2.1

     สวพ.4 ร่วมจัดงานนิทรรศการและให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอปะอาว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเสริม  ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

2.1 2.2
2.3 2.4
2.5 2.6
2.7 2.8
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.