งานวันแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด

Details

3.1

     สวพ.4 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสุดารัตน์  วัชรคุปต์เหล่าวิชยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ

3.1 3.2
3.3 3.4
3.5 3.6
3.7 3.8
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.