รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

รายละเอียด

icon new ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม icon new

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)

รายเก่า วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561

รายใหม่ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

*หมายเหตุ* ให้จำรหัสประจำตัวผู้เข้าอบรมด้วย เพื่อความสะดวกในการลงชื่อเข้าอบรม

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.