::::::ประกาศผลการสอบ:::::
หลังการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)

รายเก่า อบรมวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561

รายใหม่ อบรมวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

****หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ชื่อ – สกุล ไม่ถูกต้อง โทรสอบถามได้ที่ 087-9571970 คุณทวีศักดิ์****

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.