มีข้อผิดพลาด
  • Error loading module Disk full (/tmp/#sql_7fec_7.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM region4_modules AS m LEFT JOIN region4_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN region4_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2019-04-26 10:32:32') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2019-04-26 10:32:32') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 527 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

::::::ประกาศผลการสอบ:::::
หลังการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)

รายเก่า อบรมวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2561

รายใหม่ อบรมวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

****หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ชื่อ – สกุล ไม่ถูกต้อง โทรสอบถามได้ที่ 087-9571970 คุณทวีศักดิ์****

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.