มีข้อผิดพลาด
  • Error loading module Disk full (/tmp/#sql_7fec_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM region4_modules AS m LEFT JOIN region4_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN region4_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2019-04-26 09:43:04') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2019-04-26 09:43:04') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 527 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี 62 (รุ่นที่ 2)

รายละเอียด

icon new ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม icon new

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

รายเก่า วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562

รายใหม่ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

*หมายเหตุ* ให้จำรหัสประจำตัวผู้เข้าอบรมด้วย เพื่อความสะดวกในการลงชื่อเข้าอบรม

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.