รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี 62 (รุ่นที่ 2)

รายละเอียด

icon new ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม icon new

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

รายเก่า วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562

รายใหม่ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

*หมายเหตุ* ให้จำรหัสประจำตัวผู้เข้าอบรมด้วย เพื่อความสะดวกในการลงชื่อเข้าอบรม

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.