ประกาศผลการสอบหลังการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

รายละเอียด

::::::ประกาศผลการสอบ:::::
หลังการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

รายเก่า อบรมวันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2562

รายใหม่ อบรมวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

****หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ชื่อ – สกุล ไม่ถูกต้อง โทรสอบถามได้ที่ 087-9571970 คุณทวีศักดิ์****

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.