ประกาศผลการสอบหลังการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 3)

รายละเอียด

::::::ประกาศผลการสอบ:::::
หลังการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่3)

รายเก่า อบรมวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562

รายใหม่ อบรมวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

****หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ 087-9571970 คุณทวีศักดิ์****

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.