รายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 2)

รายละเอียด

icon newรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 2)

รายเก่า วันที่ 24-25 มีนาคม 2563

รายใหม่ วันที่ 26-27 มีนาคม 2563

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด

(ต่อท้าย ) หมายเหตุ   ให้จำรหัสประจำตัวผู้เข้าอบรมด้วยเพื่อความสะดวกในการลงชื่อเข้าอบรม และขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกคนเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.