สวพ.4 แจ้งขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 / 2563

Details

updateicon new สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

#แจ้งข่าว ... ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 / 2563

ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

*อบรมรายเก่า วันที่ 24-25 มีนาคม 2563

*อบรมรายใหม่ วันที่ 26-27 มีนาคม 2563

ทั้งรายเก่า - รายใหม่ ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19

หากสถานการณ์ เชื่อมัน ปลอดภัย เป็นปกติ ทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี

จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่ง

โทร. 084-4751782 , 087-9571970

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.