สวพ.4 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร”

รายละเอียด
หมวด: ข่าวอบรมและสัมมนา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 11:35
เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา
ฮิต: 1806

icon new สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563