ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 160 ตัน

รายละเอียด

icon newประกาศประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 160 ตัน icon new

update เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

update ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลบราชธานี กรมวิชาการเกษตร เรื่องประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 160 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

update ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 160 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.