แผ่นพับ

Details

1. ชีวภัณฑ์บีเอส ดีโอเอ24 ป้องกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
2. ชีวภัณฑ์บีเอส ยี่สิบดับบลิว33 ป้องกันโรคแอนแทรคโนสพริก
3. ชีวภัณฑ์บีเอส ยี่สิบดับบลิว1 ป้องกันโรคใบจุดคะน้า
5. ชีวภัณฑ์บีที กำจัดหนอน
7. ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ป้องกันโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
9. แมลงหางหนีบ กำจัดแมลง
10 ราเขียวเมตาไรเซียม ควบคุมด้วงแรดมะพร้าว
11. แมลงช้างปีกใส กำจัดเพลี้ย
ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง กำจัดแมลงและหนอนศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลงและหนอนศัตรูพืช
โปรโตซัว กำจัดหนู

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.