รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.4)

Details

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.4) ไฟล์ PDF คลิ๊กที่นี่

 

TEST65 Page 1

TEST65 Page 2

 

TEST65 Page 3

TEST65 Page 4

TEST65 Page 5

TEST65 Page 6

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.