ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.4) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร

Details

icon new ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.4) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน(สวพ.4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร(สวพ.4) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร(สวพ.4) icon new

ประกาศรายชื่อ Page 1

ประกาศรายชื่อ Page 2

ประกาศรายชื่อ Page 3

ประกาศรายชื่อ Page 4

ประกาศรายชื่อ Page 5

ประกาศรายชื่อ Page 6

ประกาศรายชื่อ Page 7

ประกาศรายชื่อ Page 8

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.