Queen King9

   

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  

1828891
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
555
377
932
1823227
9712
17752
1828891

Your IP: 18.204.56.185
Server Time: 2022-08-15 13:12:01
   

Who's Online  

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

Articles Category Module

This module allows you to display the articles in a specific category. Help

 • Smart Search
 • กำลังปรับปรุง
 • ปฏิทินประจำเดือน
 • หอมแดงราษี
 • รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
 • กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชฯ
 • กลุ่มควบคุ่มตามพระราชบัญญัติ
 • กลุ่มจัดการพื้นที่
 • สวพ.4 เปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ หลักสูตร การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยพีจีพีอาร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 160 ตัน
 • องค์ความรู้การปลูกข้าวโพดฟักสดหลังนาและการปลูกถั่วลิสงหลังนา ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่
 • กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
 • Custom HTML Module
 • Second Blog Post
 • Latest Articles Module
 • The Joomla! Project
 • หลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ปี 2557
 • พระราชบัญญัติพันธุ์พืช
 • คลังความรู้ สวพ.4
 • กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
 • กลุ่มวิชาการ
 • กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีควบคุมโรครากปม
 • สวพ.4 เข้าร่วมประชุมและติดตามลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง
 • รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3-4 ปี 64
 • รายชื่อผู้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.๔)
 • สวพ.4 ร่วมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
 • Feed Display
 • First Blog Post
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
 • แบบคำขอความเห็นชอบโครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • รวมเล่ม Km เห็ดเรืองแสง
 • พิธีถวายพระพร ฯ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 • News Flash
 • ตัวอย่างรายงานตัวชี้วัดรอบ 9 เดือนเพื่อรายงาน 12 เดือน
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1-2 ปี 64
 • แผ่นพับ
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(สวพ.4)
 • การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสําปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด
 • Random Image Module
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่
 • บทความน่ารู้เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1-2 ปี 64
 • การจัดการความรู้ การใช้ Bs เพื่อการผลิตพืช
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.๔)
 • ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ข้อมูลหน่วยงาน
 • แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตขายปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ควบคุม
 • โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายชื่อผู้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
 • ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร เขตที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
 • Article Categories Module
 • Syndicate Module
 • Upgraders
 • โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ
 • การผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
 • การฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินการทำข้อมูลและการนำเสนอรายงานการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
 • KM-เล่ม60(แก้ไข)
 • ประกาศเยแพร่แผนการจัดซื้อ
 • สวพ.4 เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร”
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • งานรณรงค์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​การผลิต​ข้าว​ระดับ​เขต​ภาคตะวันออก​เฉียง​เหนือ​ เนื่อง​ใน​วัน​ข้าวและชาวนา​แห่งชาติ​ ปี 2565
 • เอกสาร KM เล่ม59
 • เอกสารราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ
 • สวพ.4 แจ้งขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2 / 2563
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินควมรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 64
 • การติดตามงานและมอบนโยบายพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร สวพ.4 ปี 2565
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร"
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 • โครงการ​คลินิก​เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์​ ครั้งที่ 3 ประจำปี​ 2565​ จังหวัด​อุบลราชธานี
 • รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8-9 มกราคม 2563 รุ่นที่ 1 (รายใหม่)
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 • เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สวพ. 4 ร่วมตรวจสอบวัตถุอันตรายทางการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 • รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6-7 มกราคม 2563 รุ่นที่ 1 (รายเก่า)
 • โครงการ​ตัวชี้วัด การนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • เวทีเสวนา “กรมวิชาการเกษตร กับการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า”
 • ประรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 • การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และร่วมประชุมเสวนาระดมความเห็น
 • ประกาศเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ส่งมอบผลงานวิจัยและปัจจัยการผลิตสู่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 • ครงการส่งเสริมวิถีการผลิตเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์​
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ***ไม่รับวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามที่ประกาศ เช่น ป.ตรี ปวส. ปวท. ม.6 รับสมัครเฉพาะวุฒิ ปวช. เท่านั้น***
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย และการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา พืชใช้น้ำน้อย สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
 • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม
 • การติดตามและขับเคลื่อนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาพืชสวนและพืชเศรฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
 • การติดตามและขับเคลื่อนภารกิจด่านตรวจพืชในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • การขับเคลื่อนเทคโนโลยีการผลิตมันแกวคุณภาพดีได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สวพ.4 ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (Single Command Province :SCP)
 • รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
 • ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
 • คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • การจัดฝึกอบรม​ หลักสูตร​ สารวัตรเกษตรอาสา​ ประจำปี​ 2565 ภายใต้โครงการสารวัตรเกษตรอาสา​
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
 • สวพ.4 บูรณาการตรวจ​ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 • คัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2565
 • การประชุม "Site Visit" หน่วยงานในระบบ ววน. พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตมันสำปะหลังแบบบูรณาการและยั่งยืน
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(นวก.พัสดุ)
 • โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2564อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ บริการตรวจรับรองปริมาณยางก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร อ.เดชอุดม​ จ.อุบลราชธานี
 • โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 • สวพ.4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดอุบลราชธานี (Single Command Province : SCP)
 • โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
 • การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ และคณะ​ ลงพื้นที่ตรวจสอบตามเบาะแสการกระทำผิดตาม​ พ.ร.บ.ปุ๋ย ในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
 • การประชุม​เสนอแผน ติดตาม และ​สรุป​งานวิจัย​ภายใต้​ สวพ.4 ประจำปี​ 2565
 • โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอเขมราฐ​ จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอสว่าง​วี​ระ​วงศ์​ จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอวารินชำราบ​ จังหวัดอุบลราชธานี
 • กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และการผลิตพืชเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 • การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สวพ.4 รับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • สวพ.๔ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการยาง
 • การประชุม​วิชาการ​และ​ติดตาม​งานวิจัย ประจำปี 2565 สวพ.4
 • การติดตามงานและมอบนโยบายพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร สวพ.4 ปี  2565
 • "อ้อยคั้นน้ำศรีสำโรง 1" อ้อยพันธุ์​ดีที่ต้องบอกต่อ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​พืช​สมุนไพร​ให้​ได้​มาตรฐาน​ จังหวัด​อุบลราชธานี
 • Government Smart Box Application "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร"
 • ขอรับพรปีใหม่จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ขอรับพรปีใหม่จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียน และสวนน้อยหน่า
 • อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฎิรูปที่ดิน จ.อุบลราชธานี
 • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • การประชุม​กับ​คณะ​กรรมาธิการ​การ​ตรวจสอบ​ทุจริต​ ประพฤติ​มิชอบ​ และ​เสริมสร้าง​ธรรมาภิบาล วุฒิ​สภา และหน่วยงาน​ราชการ​จังหวัด​อุบลราชธานี
 • สวพ.4 เข้าร่วมประชุมการมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรฯ อุบลราชธานี
 • กรมวิชาการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในงานวันดินโลก ปี 2564
 • ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
 • การประชุมมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 • การตรวจรับรองปริมาณยางก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง
 • โครงการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบภัยแล้ง
 • สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ บูรณาการสนธิกำลังร่วมกับ​เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เข้าตรวจสอบ​บริษัท​ เบสท์​ คันทรี(ประเทศไทย)​จำกัด
 • สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ เข้าตรวจแหล่งเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
 • สวพ.4 มอบหมายให้คณะพนักงานเจ้าหน้าที่​สารวัตรเกษตร​​ เข้าแจ้งผลวิเคราะห์​คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์​
 • ตรวจสอบสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าฯ
 • พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
 • สวพ.4 ทะลายแหล่งผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติเข้าตรวจสอบรับรองปริมาณยางก่อนการส่งออก นอกราชอาณาจักร​​
 • สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม
 • ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่ สวพ.4
 • จังหวัด​อุบลราชธานี​ Kick off งานวันสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์​ ครั้ง​ที่​ 1 นำร่องอำเภอวารินชำราบ ก่อนขยายผลอีก 7 อำเภอ
 • สารวัตรเกษตรเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการชายวัตถุอันตราย เข้มข้น
 • สารวัตรเกษตรเร่งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
 • สารวัตรเกษตรเร่งสร้างการรับรู้ตาม พรบ. ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
 • ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อรองรับการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง
 • สวพ.4 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 • สวพ.4 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สวพ.4 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • สวพ.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อย) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • งานเลี้ยงเกษียณสวพ.4 ปี 62
 • สวพ.4 ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ
 • สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี
 • สวพ.4 จัดถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10
 • ประชุมวิชาการ สวพ.4/2562
 • รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมสวพ.4
 • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562
 • เกษตรในงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2/2562
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 • อบรมการเงินการคลัง ประจำปี 62
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 • สวพ.4 สวัสดีปีใหม่ 2562
 • ผอ.สวพ.4 ร่วมถวายวางพานพุ่มดอกไม้สด
 • เยี่ยมชมแปลงปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกร
 • ข้าวโพ้ดเลี้ยงสัตว์สภาพนา
 • รายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯนวก.พัสดุ
 • สวพ.4 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร
 • สวพ.3 สวพ.4 ประชุมวิชาการประจำปี 2561
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3
 • สวพ.4 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่บ้านสวพ.4
 • สวพ.4 ต้อนรับคณะนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้างและวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2
 • สวพ.4 ร่วมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 61
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐาน ASOA
 • สวพ.4 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) ประจำปี 61
 • สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจและวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช
 • การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สวพ.4 จัดงานมุทิตาจิต เลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
 • ประชุม ข้าราชการ พนักงานในสังกัด
 • ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 60
 • งานวันแม่ภูสิงห์ 60
 • สวพ.4 ร่วมจัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
 • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
 • งานตลาดนัดปัจจัยการผลิต
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าตรวจประเมินมาตรฐานกลุ่มพัฒนาฯ
 • นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยม สว.พ.4
 • สว.พ.4 จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมฯ
 • สว.พ.4 แสดงความยินดีย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.ศวพ.เครือข่าย
 • สว.พ.4 เข้าร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและสิ่งแวดล้อมโลก
 • ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบจัดการคุณภาพ gap รายพืช
 • สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3
 • งานบุญเลี้ยงพระและไหว้ศาลพระภูมิ สว.พ.4
 • ประชุมติดตามความก้าวหน้า
 • สว.พ.4 และคณะ ออกตรวจติดตามโครงการปลูกถั่วลิสงหลังนา
 • งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยคุณภาพ
 • งานต้อนรับ ผอ.สว.พ.๔
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมราชการ
 • งานเกษตรอิสานใต้ ประจำปี 2560
 • อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
 • งานปีใหม่และงานกาชาด จ.อุบลฯ ปี60
 • งานเกษตรอินทรีย์ ยโสธร 59
 • จัดฝึกอบรมปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อย
 • สว.พ.4 ร่วมงานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ
 • งานวันปิยะมหาราช
 • สว.พ.4 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม วันวิทยาศาสตร์ไทย
 • สวพ.4 ร่วมจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่นที่ อ.ม่วงสามสิบ
 • สว.พ.4 จัดงาน Field Day
 • สว.พ.4 ร่วมกับเทสโก้โลตัส สาขาอุบลฯ จัดงาน ผักผลไม้ ปลอดภัย
 • สว.พ.4 จัดงานมัน 3 ดี
 • อบรมผู้ควบคุมการขายฯ รุ่น 3
 • สวพ.4 ร่วมจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
 • สงกรานต์ สวพ.4 ประจำปี 2559
 • งานเสวนาผู้ปลูกข้าวโพด
 • ฝึกอบรมผักไฮโดรโพนิกส์
 • อบรมผู้ตรวจประเมินพืชอินทรีย์
 • สว.พ. ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รุ่นที่ 2 )
 • งานกีฬากรมประจำปี 2559
 • สว.พ.4 จัดงานขึ้นปีใหม่ 2559
 • อบรมสถิติการเกษตร
 • สว.พ.4 ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 • สว.พ.4 ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 2558
 • อบรมโรคแมลงศัครูพืช 1-2 ธันวาคม 2558
 • สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร วันที่ 17-19 พ.ย. 58
 • สว.พ.4 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง
 • อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ให้เกียรติเยี่ยมเยือน สว.พ.4
 • นายกรัฐมณตรีตรวจราชการ จ.อุบลราชธานี
 • สว.พ.4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
 • สว.พ.4 จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การตรวจสอบและควบคุมปัจจัยการผลิตให้ได้มาตรฐาน
 • สว.พ.4 เข้าร่วมพิธี ถวายพระพรชัย แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • สวพ.4 ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2558
 • จัดประชุมสัมมนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร
 • สว.พ.4 ร่วมกันจัดงาน รวมพลชาวไร่ ฯ
 • สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3
 • สว.พ.4 โดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบายและคณะ แทน ผอ.สว.พ.4 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มวันฉัตรมงคล
 • สงกรานต์ สว.พ.4 ปี 2558
 • จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบจัดการคุณภาพ GAP รายพืช(พริก)
 • ประชุมวิชาการประจำปี 2558
 • โครงการคลีนิคเกษตรคลื่นที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2558
 • งานมหกรรมกีฬาสีกรมวิชาการเกษตร ปี 2558
 • วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์หอมแดงสะอาด
 • งานขึ้นปีใหม่ 2558 สวพ.4
 • งานพระบิดาฝนหลวง
 • ศวพ.นครราชสีมา ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น
 • อธิบดีและคณะเยือน สวพ.4
 • โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ
 • งานวันแข่งขันสาวไหมระดับจังหวัด
 • งานคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชน
 • งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
 • งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 • อบรมผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3
 • งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหลังนา
 • จัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการเกษตรให้กับเกษตรกร
 • จัดงานวันเก็บเกี่ยวแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง
 • จัดฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย
 • อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
 • ศวพ.โนนสูง ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 • ศึกษาดูงานโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่
 • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 เขต 14
   

Boss Chantanaa

นางสาวฉันทนา คงนคร

ผู้อำนวยการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

   

แจงเรองรองเรยน-08

bright-abstraction

slipOnline

   

กระบวนงานและงานบริการ  

Button1

Button2

Button3

Button4

Button5

Button6

   

ระบบงานภายใน  

banner-02-new-02banner-08-08

coopdpis

e-docmailgoth

me doaสบข-49

   

โครงการภาครัฐ  

B2G-Rubber-59doaecc

e-serviceEL

คู่มือประชาชน-19GAP online-20

ระบบค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิตorganic sys

   

แหล่งความรู้  

QR Code

มนสำปะหลงปม

ชวภณฑ

การผลิตแหนแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

การผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์

BS

   

ดาวน์โหลด  

card

fontTH-dowload

opm

cabnet

quit

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.