การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2567

Details

1672719

           วันที่​ 20 ธันวาคม​ 2566 นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4​ มอบหมายให้​นางทิตติยา ธานี​ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี​ สวพ.4 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ นางพรศุรี อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนา​การเกษตร​โนนสูง​ และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2 567​ สาชาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช  ของนายฐณัชชพงษ์ กิตติ์วราวงศ์ เลขที่ 99 ​ หมู่​ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัด​นครราชสีมา​ เพื่อ​เป็นตัวแทนเกษตรกรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

S  1458335

1672720

1672725

1672728

1672729

1672735

1672736

1672737

1672738

S  1458268

S  1458334

S  1458336

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.