สวพ.4 จัดพิธีเปิดโครงการ "ส่งความสุข ปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. 2567

Details

364b1f95-2e33-478c-8bac-9340dcde2bf6

      วันที่่ 28 ธันวาคม 2566 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นางโสภิตา สมคิด รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งความสุข ปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. 2567 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  กิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง โดยมอบของขวัญปีใหม่ มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน 10 รายการ เช่น ชีวภัณท์ (BS) ปุ๋ยชีวภาพ (PGPR) ต้นพันธุ์มะนาว พันธุ์พริก เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ แหนแดง และกิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการเปิดให้ประชาชน เกษตรกร และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเกษตร โดยการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน ในการนี้มีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี  มทบ.22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จำนวน 55 ราย

cf664040-2aba-4ca5-bc1b-e72137bdcd1c

df1ced7b-3622-4f93-b771-1a3b26db3029

b3eb75f0-65b1-471e-bdf9-ea64cc4b7d7f

720ee0ef-8b05-4a8a-856c-bb0d70052fb9

a1d4780a-5fd7-49b6-afef-4d25e5109da4

ae68abac-3f34-46a4-a855-d556d949372d

7534e379-e934-4028-a868-ac58d2a8340f

b17cc4ab-9835-4c04-8267-6294ade3ce3f

ce1db2fe-aa3b-4aae-b8ab-674b706ae519

d2b0599b-49c7-41e3-9e65-b0e87299c77c

S  4481045

S  4481048

S  4481050

403004

1680898 0

1681473 0

1681474 0

1681475 0

S  4481059

1681476 0

1681477 0

1681478 0

1681479 0

1681480 0

1681481 0

1681482 0

1681483 0

1681484 0

1681485 0

1681486 0

1681487 0

1681488 0

1681489 0

1681491 0

1681492 0

1681493 0

1681494 0

1681495 0

1681496 0

1681497 0

1681498 0

1681499 0

1681541

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.