ประชุมศูนย์​ติดตาม​และ​แก้ไข​ปัญหาภัยพิบัติ​ด้าน​การเกษตร​ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

1695530 0

        วันที่ 10 มกราคม 2567 นาย​ขจร​วิทย์​ พันธุ์​ยาง​น้อย​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิจัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​ 4​ มอบหมายให้​นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิชา​การเกษตร​ชำนาญ​การ​พิเศษ ร่วม​ประชุม​ศูนย์​ติดตาม​และ​แก้ไข​ปัญหาภัยพิบัติ​ด้าน​การเกษตร​ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง​ที่​ 1/2567 เพื่อ​จัดทำ​แผนการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​การ​เผา​ในพื้นที่​เกษตรกรรม​ ปี 2566/67 ณ ห้องประชุม​ยางนา สำนัก​เกษตร​และ​สหกรณ์​จังหวัด​อุบลราชธานี​ ร่วมกับ​หน่วยงาน​สังกัด​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ โดย​มีนาย นาวิน  ป้องกัน เกษตร​และ​สหกรณ์​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​เป็น​ประธาน​ ในการจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา​การเผาในพื้นที่​เกษตรกรรม​ สวพ. 4 กรมวิชา​การเกษตร​  อยู่​ในส่วนเกี่ยวข้อง​ด้านการ​ยกระดับ​คุณภาพ​มาตรฐาน​สินค้า​เกษตร​สู่​มาตรฐาน​ GAP และ​มาตรฐาน​เกษตร​อินทรีย์​ โดย​ตรวจสอบ​แหล่ง​ผลิต​เพื่อ​รับรอง​มาตรฐาน​ตามระบบ​การจัดการ​คุณภาพ​ GAP และ​มาตรฐาน​เกษตร​อินทรีย์​

1695529 0

1695528 0

1695527 0

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.