ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Details

S  144424969 0

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผอ.สวพ.4 มอบหมายให้ นายสมชาย เชื้อจีน ผอ.ศพก.ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอิทธิพล บ้งพรม ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.4 และคณะ ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.อ.รวิรักษ์ สัตตบุศต์ คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ต. โพธิ์กระสังข์ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และลงพื้นที่ปฏิบัติราชการรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และกลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสียสิทธิ์ทำกินจากโครงการของรัฐ ซึ่งมีตัวแทนสมัชชาเกษตรกรนำเสนอปัญหา ประกอบด้วย นายศักดิ์ดา กาญจนเสน นางบุรี อาจโยธา เป็นตัวแทนนำเสนอข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน ณ ลานสวนสร่างฝัน เขื่อนราษีไศล ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้มีตัวแทนเกษตรกรนำเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งโครงการของรัฐในพื้นที่ จ. ศรีสะเกษ ได้แก่ เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา และพื้นที่อื่นๆทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากหลายจังหวัด ทั้งนี้ รมว.กษ. ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์การออกโฉนด ส.ป.ก. โดยกำหนดการจัดงานมอบโฉนด ส.ป.ก. พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสดผ่านกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จงานในประเด็นการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและโครงการรัฐท่าน รมว.กษ. ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าใจทั้งนี้จะมีการนำประเด็นข้อเรียกร้องเข้าที่ประชุมวาระพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ซึ่งประเด็นที่จำเป็นต้องเข้ามติ ครม. ท่าน รมว. กษ จะได้พิจารณาเพื่อสั่งการและดำเนินการต่อไป

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.